Fuglevik

Fuglevikbryggen

Logg deg inn og få utvidet tilgang!

Innlogging

Som medlem av vannverket kan du logge deg inn for å få tilgang til flere opplysninger. Dette kan være regnskapet, vannlednings oversikt etc.
Som identitet bruker du ditt vannverks nummer. Passordet kan du få ved å henvende deg til styre i vannverket.

  
© 2010 by Finnesand Data. All rights reserved.